• Mielenkiintoiset blogit

    Blogi Blogi on netissä julkaistu, yleensä kirjallinen ilmaisu jostakin kiinnostavasta aiheesta. Blogissa julkaistaan tekstejä säännöllisin väliajoin, ja tekstit voivat olla joko usean henkilön tai saman ihmisen kirjoittamia. Blogitekstejä on hyvin monenlaisia. Kun itse on innostunut kirjoittamastaan asiasta, tarttuu innostus myös blogin lukijaan. Blogin ulkoasun on myös herätettävä kiinnostusta väreillään ja kuvillaan. Blogille on tarjolla monenlaisia valmiita ulkoasuvaihtoehtoja tai sitten ulkoasun voi suunnitella myös itse. Blogi on hyvä olla visuaalisesti yksinkertainen ja näyttävä. Tekstin tulisi olla helppolukuinen ja ymmärrettävä. Olisi hyvä, jos blogi käsittelisi jotain ajankohtaista asiaa. Blogi ei ole mikään esseetyyppinen asiaa täynnä oleva teksti, vaan vähän kevyempi versio unohtamatta kuitenkaan, että asiat joista kirjoittaa ovat asiallisesti oikeita ja tiedot…