Kuinka olla onnellinen

Kuinka päästä läheisriippuvuudesta eroon

Elämän varrella meistä tulee automaattisesti itsenäisempiä  kuin lapsina, mutta joskus tätä on vaikea nähdä positiivisena muutoksena. Lapset ja nuoret ovat riippuvaisia vanhemmistaan tai muista perheenjäsenistä, ja joillekin ihmisille muutos itsenäiseen elämään on haastava. Vaikka vanhempien luota muutettaisi uuteen paikkaan, voi riippuvuus muodostua siihen henkilöön, jonka kanssa asutaan, ja kierre jatkuu. Itsenäistyminen on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä se antaa paljon voimavaraa omaan elämään.

Miksi olla itsenäinen?

Itsenäisyys voi olla taloudellista, henkistä, tai vaikka työelämään liittyvää, ja jokaisesta kohdasta löytyy runsaasti positiivisia puolia. Joskus voi olla jopa vaikea havaita omaa riippuvuutta, joten kaikkien tulisi aika-ajoin ottaa askel taaksepäin ja miettiä, onko rasitteena jollekin toiselle ihmiselle. Itsenäinen elämä tuo seuraavia etuja:

 • Itsevarmuus
  Itsenäiset henkilöt omaavat usein paremman itsevarmuuden, sillä kun vain omaan itseen voi luottaa, on pakko uskoa omiin voimavaroihin. Tämä tuo varmuutta ja rohkeutta, joka loistaa itsevarmuutena.
 • Et ole riippuvainen muihin
  Itsenäisenä henkilönä et ole riippuvainen siitä, mitä muut ihmiset sanovat, tekevät tai odottavat. Tämä tarkoittaa myös viihtymistä pelkästään omassa seurassa ja muiden avun arvostamista enemmän, koska sitä pyydetään vain oikeassa tarpeessa.
 • Stressi vähenee
  Kun ei tarvitse luottaa muihin, ei pettymyksiä tule yhtä helposti, eikä suunnitelmien tekeminen stressaa samalla tavalla, koska vain omat tarpeet tulee huomioida.
 • Kehittää itsearvoa
  Itsenäisyys tarkoittaa myös itseensä luottamista ja omien vaistojen seuraamista. Tämä osoittaa itselle, että oma päätöksenteko onnistuu ja oma arvo nousee silmissä, kun jossain asiassa onnistuu tai jostain tehtävästä suoriutuu yksin.

Kuinka tulla itsenäiseksi?

Kun on tiedossa, mitä hyviä puolia itsenäistymisellä on, on aika miettiä, kuinka tätä lähdetään tavoittelemaan. Asiaa voi tarkastella monelta kantilta, mutta allaolevien vinkkien avulla saadaan hyvä alku käyntiin.

1. Opi tuntemaan itsesi
Kun oma identiteetti on vielä hukassa, on hyvin vaikeaa alkaa itsenäiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi myöntymisenä asioihin, joita ei haluta tehdä ja muina vastaavina ikävinä tilanteina. Päiväkirjan pitäminen voi olla hyvä tapa tarkkailla itseä, sillä kun tunteet, käytös ja reaktiot kirjataan ylös, nähdään miten tietyissä tilanteissa toimitaan ja miksi. Kun tiedetään miten itse toimitaan, on helpompi ennakoida tilanteita ja tulla itsenäisemmäksi. Omien toimien ja ajatusten heijastaminen auttaa myös luomaan luottoa omia päätöksiä kohtaan ja luomaan pohjaa ajatukselle siitä, mitä elämältä halutaan ja mitkä asiat ovat itselle tärkeitä. Näin myös itsenäistymiselle saadaan päämäärää, kuten tavoitteiden saavuttaminen.

2. Älä kysy lupaa muilta
Itsenäisyys kehittyy kun lopetetaan luvan kysyminen tiettyjen asioiden ja päätösten suhteen. Tämä osoittaa itselle, että omiin ajatuksiin ja tunteisiin voidaan luottaa tietyissä tilanteissa. Jos jatkuvasti kysytään muiden lupaa, tullaan riippuvaiseksi näiden ideoista, eikä tämä auta itseä. Kun omat ajatukset, vaistot ja tunteet on selvillä, voidaan olla itsenäisempiä ja aloittaa asioita kysymättä.

3. Ole tarkempi
Muut ihmiset voivat alkaa riippuvaisiksi itseä kohtaan, koska kaikkeen myönnytään helposti. On siis opittava, että kieltäytyminen on myös sallittua. Omat tarpeet on välillä laitettava ensisijaisiksi asioiksi, joten tätä ei pidä turhaan pelätä, vaikka kieltäytyminen voi alkuun voi tuntua pahalta.

ashe