Kuinka olla onnellinen

Mitä itsetietoisuus on?

Usein ihminen haluaa olla enemmän tietoinen omista ajatuksistaan ja  tunteistaan, mikä auttaakin kasvamaan, kehittymään ja oppimaan omasta käyttäytymisestä. Itsetietoisena ihmisenä on helpompi ymmärtää, miksi tiettyyn asiaan oli tietty reaktio ja mikä on paras tapa toimia tilanteessa. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, kuinka itsetietoisuutta voidaan hankkia, joten asiaan tulee perehtyä tarkemmin.

Itsetietoisuus lyhyesti

Itsetietoisuus on sitä, että huomaa omat tunteet ja ajatukset, sekä ominaisuudet ja mielihalut. Henkilöllä on myös ymmärrystä siihen, miten omat ajatukset vaikuttavat käyttäytymiseen ja miten oma käyttäytyminen vaikuttaa muihin. Eli itsetietoinen ihminen ymmärtää miten tunteet vaikuttavat, luomalla tietyn käyttäytymisen ja miten tämä käyttäytyminen vaikuttaa läheisiin. Kun tämä opitaan tunnistamaan ja siitä ollaan tietoisia, voidaan kaikkia ei toivottuja käyttäytymismalleja lähteä muuttamaan.

  • Meditaatio
    Tämä voi auttaa keskittymään itsetietoisuuden hallitsemiseen, sillä meditoidessa ollaan rauhallisia ja hyvällä mielellä, jolloin pysytään hetkessä. Meditointi onnistuu pelkästään hengittämisen kautta, tai vaikka opastetun meditaation kautta.
  • Kysy itseltä kysymyksiä
    Kysymysten kysyminen on hyvä tapa ymmärtää paremmin itseä ja omaa käytöstä. Tämä antaa myös isomman kuvan siitä, miksi tunnetaan tietyllä tavalla, tai toimitaan tietyllä tavalla, tietyssä tilanteessa.
  • Kysy läheisiltä
    Kun voit olla avoin ja rehellinen läheisten kanssa, voivat he toimia samoin. Tämä antaa mahtavia neuvoja ja vinkkejä siihen, miten voit olla itsetietoisempi.
ashe