Kuinka olla onnellinen

Kuinka kehittää kriittistä ajattelutapaa?

Kriittinen ajattelutapa on opittu taito, joka kehittyy ajan kanssa. Se auttaa tekemään parempia päätöksiä, käsittelemään tietoa tehokkaammin ja ilmaisemaan itseä selvemmin. Kun taitoa lähdetään kehittämään, voidaan ottaa merkittävä askel eteenpäin sekä henkilökohtaisessa, että työhön liittyvässä elämässä. Hyvä uutinen on se, että vaikka osa ihmisistä oppii tämän taidon nopeammin kuin muut, kaikki voivat harjoitella sitä. Näiden harjoitusten avulla saadaan omaa mieltä koulutettua!

Kysy kysymyksiä

On helppo kuvitella, että hyvät kriittiset ajattelijat kysyvät vaikeita, monimutkaisia kysymyksiä, kun yrittävät ratkaista jotain ongelmaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä mitä paremmin ajattelet, sitä enemmän keskityt perustaviin ja selkeisiin kysymyksiin. Täytyy siis rikkoa ongelmaan liittyvät kysymykset pieniin osiin esimerkiksi seuraavalla tavalla:

  • Mitä tietoa ongelmasta itsellä on jo?
  • Kuinka aikaisempi tieto on hankittu?
  • Mikä on päämäärä ja mitä halutaan selvittää, tai ratkaista?
  • Mitä ei huomata?

Tiedosta ajatteluprosessi

Ihmiset, jotka olettavat olevansa hyviä kriittisiä ajattelijoita, usein kääntävät kykynsä ulospäin ja arvostelevat muita ihmisiä. Oikeasti taidokkaat henkilöt kuitenkin käyttävät tämän taidon itsensä opiskelemiseen ja varsinkin ajatteluprosessiin. Miltä tämä prosessi näyttää, miten se sai alkunsa ja kuinka se jatkuu. Ihmisten aivot ovat vaikuttava järjestelmä ja pystyy käsittelemään tietoa uskomattoman tehokkaasti, mutta myös aivojen toiminnan tarkkaileminen on oltava hallussa, jos toimivuutta halutaan kehittää.

Ajattele käänteisesti

Käänteisesti ajatteleminen on haastava ja toimiva tekniikka, joka on tehokas tapa ratkoa vaikeita ongelmia. Tässä tunnettu asia käännetään päälaelleen, esimerkiksi jos tapahtumasta A johtaa tapahtuma B, voidaan miettiä voiko B aiheuttaa tapahtuman A? Tämä ei aina anna automaattisesti ratkaisua, mutta auttaa katsomaan ongelmaa uudesta näkökulmasta, jolloin jokin uusi asia voi tulla tietoisuuteen. Ongelmien tarkkaileminen eri puolilta ja erilaisista näkökulmista on hyvin tärkeää, sillä sen avulla saadaan löydettyä ratkaisuita, joita muilla tavoilla ei löydy. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa ja vaatii paljon harjoitusta.

ashe